Komunikácia s dieťaťom na tábore

Čaká nás leto plné zábavy, a či už má Vaše dieťa 6 alebo 16 rokov, zážitky ho u nás neminú. Avšak hlavne u menších detí si treba uvedomiť, že v ich živote sa jedná o nemalý krok. Stráviť niekoľko dní mimo domova bez rodičov môže zo začiatku v mnohých deťoch, ale aj rodičoch, vyvolať stres, či pochybnosti. Tieto pocity sú však prirodzené a deti sa v kolektíve dokážu rýchlo adaptovať. Komunikácia s nimi je dôležitým faktorom príjemného prežitia táborového zážitku. Od nej závisí, ako rýchlo a či vôbec sa dieťa so smútkom za domovom vyrovná. Sme si istí, že práve Vy poznáte Vaše dieťa najlepšie a viete, čo je preň dobré. Dovoľte mi však zhrnúť skúsenosti hlavnej vedúcej do tohto článku a prispieť tak k čo najlepšiemu táborovému zážitku pre Vaše deti.

Komunikácia s dieťaťom začína už pred nástupom do tábora. Ideálne je, keď sú deti súčasťou výberu tábora a charakter tábora súvisí s ich záujmami. Je dobré deti pripraviť na to, kam pôjdu, napríklad ukázať im našu webovú stránku, či fotky. Taktiež deťom treba ozrejmiť, ako dlho v tábore budú. Pozitívna motivácia je veľmi dôležitá. A preto všetky informácie treba podávať v tomto duchu, ako napríklad: „ Pred tebou je 11 dní zábavy na tábore, kde si nájdeš nových kamarátov a naučíš sa kopec nových vecí.“ Deti na Vašu rétoriku pozorne reagujú a vnímajú atmosféru. Preto v prípade, že máte pochybnosti, či vydržia toľko času bez Vás, nepýtajte sa ich na to, lebo začnú mať pochybnosti aj oni sami.

Počas tábora je najkritickejšia prvá noc a prvé dni. Preto neodporúčame hneď prvý deň dieťaťu volať. Často sa stáva, že sa nám konečne podarí vtiahnuť deti do táborového života, ale jeden telefonát s rodičmi ich vzápätí dokáže rozhádzať a rozcitlivieť. Dobrým komunikačným prostriedkom je naša táborová pošta, ktorú nám pošlete ako mail a my ju deťom doručíme. Budú mať istotu, že na nich myslíte, a komunikácia skrz táborovú poštu ich zároveň posilní v táborovom cítení, budú mať istotu, že Vám môžu tiež kedykoľvek napísať. Táborové dianie môžete sledovať na našich facebookových stránkach, kde uvidíte vaše deti na fotografiách a videách, ktoré sa snažíme pridávať čo najčastejšie.

Chápeme však, že chcete Vaše dieťa priamo počuť. Preto máme k dispozícii táborový telefón. Opäť je však pri tejto komunikácii dôležité držať sa pozitívnych otázok. Pretože ak sa budete detí pýtať otázky typu: „ Je ti zima? Si hladný? Je ti smutno?“, tak aj odpovede budú automaticky v tomto duchu ako ste nastavili otázku. Neprenášajte preto svoje obavy na deti, ale radšej sa o nich porozprávajte s vedúcim. Pozitívne vedený rozhovor, ako napríklad otázky na zážitky či nových kamarátov, deti motivuje a tak si tábor dokážu lepšie vychutnať. Zároveň myslite na to, že každý telefonát deti aj vedúcich vytrhne z rozprávkového sveta, ktorý prežívajú. Pri počte detí, ktoré na tábore máme, by každodenné a dlhé telefonáty zamestnali jedného vedúceho na celý deň na úkor energie a času, ktorý venuje deťom. Preto Vám ďakujeme, že počet a dĺžku telefonátov obmedzujete na nevyhnutné prípady a čas večere (19:00), kedy sme všetci spolu v jedálni. V prípade akýchkoľvek problémov Vás samozrejme kontaktuje priamo skúsený táborový personál a konzultuje situáciu s Vami. Takisto sa neváhajte v prípade obáv obrátiť na nás, vedúcich a takisto viesť deti k tomu, aby sa so svojím prežívaním zdôverili vedúcemu, ktorý je nablízku a dokáže vyriešiť jeho problémy.

Veríme, že pobyt na našich táboroch si Vaše ratolesti naplno užijú aj vďaka tomu, že sú vždy v rukách skúsených táborových vedúcich, ktorí dokázali vyriešiť už nejednu slzičku zo smútku za domovom, či strachu z neznámeho. A za nás nech hovorí množstvo detí, ktoré sa k nám každoročne vracajú.

Ďakujeme za dôveru, ktorú do nás vkladáte.