Pre každý prípad! Poistite sa!

Ponúkame Vám cestovné poistenie Allianz

 Poistné krytie pre detské tábory na Slovensku. Deti do 16 rokov, dospelý od 16 rokov – občania SR. 

 

Cena poistenia je 0,90 € na jeden deň. 

Pre  tábor na 10 nocí / 11 dní je cena poistenia – 9,90 € 

Pre tábor na 6 nocí a 7 dní je cena poistenia – 7,20 € 

Pre tábor na 5 nocí a 6 dní je cena poistenia – 5,30 € 

Poistenie pre školy v prírode a lyžiarske výcviky

Pre ŠVP na 4 noci a 5 dní je cena poistenia – 3,49 € 

  Poistenie batožiny

  • Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny – 1 500 €
  • Náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) – do 1/4 poistnej sumy

  Poistenie pátrania a záchrany

  Horská Záchranná Služba – 16 600 €

   

  Úrazové poistenie

  • Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od – 20 000 €
  • Smrť úrazom – 10 000 €
    

  Poistenie zodpovednosti

  • Škody na majetku – 200 000 €
  • Škody na zdraví – 10 000 €

   

  Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie

  v celom znení nájdete tu: Poistenie