Poistenie pre prihlásených klientov – formulár

Pre každý prípad! Poistite sa!

Ponúkame Vám cestovné poistenie Allianz

Bližšie informácie o poistení nájdete tu: https://ckboomerang.sk/poistenie/

CK Boomerang Slovensko s.r.o.,
Šášovská 2, 85106 Bratislava
www.ckboomerang.sk,
Tel: + 421949011022,
email: info@ckboomerang.sk
IČO: 50766511 DIČ: 2120471661
Zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Bratislava I, Vložka číslo: 74119/B

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov na tomto linku: http://ckboomerang.sk

Please select a valid form